Pielęgniarka środowiskowa

Masz w swoim otoczeniu osobę obłożnie chorą, o ograniczonej sprawności ruchowej lub psychofizycznej? A może sam wymagasz opieki? Pamiętaj, że w ramach podstawowej opieki zdrowotnej pacjenci NZOZ Obst Ambulans mogą korzystać z pomocy pielęgniarki środowiskowej.

Pielęgniarka środowiskowa

Title:

Description:

Pielęgniarka środowiskowa

Zawsze blisko Ciebie

Kompetencje pielęgniarki środowiskowej są bardzo szerokie – obejmują promocję i profilaktykę zdrowia oraz świadczenia pielęgnacyjne. To niezastąpiona pomoc dla wszystkich tych, którzy wymagają profesjonalnej i stałej opieki.

Profesjonalna opieka na każdy czas

Pielęgniarka POZ planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską w zakresie posiadanych kompetencji nad osobą, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania z uwzględnieniem miejsca udzielenia świadczenia, obejmując opieką zdrowych i chorych niezależnie od płci i wieku (z wyłączeniem noworodka i niemowlęcia do drugiego miesiąca życia) oraz osoby niepełnosprawne.

Pielęgniarka środowiskowa jest osobą, która świadczy kompleksowe usługi pielęgniarskie w środowisku pacjenta, czyli w jego własnym domu. Wśród nich można wymienić:

 1. udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach, w tym prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej;
 2. podawanie leków różnymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza, w tym wykonywanie iniekcji domięśniowych, dożylnych, podskórnych, śródskórnych oraz wykonywanie wlewów dożylnych;
 3.  zakładanie opatrunków na rany, odleżyny i oparzenia;
 4. cewnikowanie pęcherza moczowego i usuwanie cewnika;
 5. płukanie pęcherza moczowego;
 6. wykonywanie wlewów lub wlewek doodbytniczych;
 7. w porozumieniu z lekarzem wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach i trudno gojących się ranach;
 8. zdejmowanie szwów;
 9. wykonywanie inhalacji;
 10. wykonywanie zabiegów z zastosowaniem ciepła i zimna;
 11. ustalanie diety w żywieniu przewlekle chorych;
 12. dobór technik karmienia w zależności od stanu chorego;
 13. doraźną modyfikację dawki leków przeciwbólowych, w uzgodnieniu z lekarzem i zgodnie z wykazem leków, do podawania których jest uprawniona pielęgniarka;
 14. zgodnie z wymogami art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej:
 • ordynowanie leków zawierających określone substancje czynne, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym wystawianie na nie recept,
 • ordynowanie określonych wyrobów medycznych, w tym wystawianie na nie zleceń albo recept.

 Mamy czas na zdrowie

Mamy czas na zdrowie

Obst Ambulans Union to miejsce, w którym kompleksowo zadbasz o swoje zdrowie. To tutaj możesz wybrać lekarza pierwszego kontaktu lub umówić się na wizytę do specjalisty. Nasz zespół zatroszczy się o to, aby poznać dokładne przyczyny Twojego złego samopoczucia i znaleźć skuteczne rozwiązania.