Doppler

Miażdżyca i choroba zakrzepowa żył to główne wskazania do przeprowadzenia badania USG Doppler. Pozwala ono szybko wykryć zmiany chorobowe w naczyniach krwionośnych, takie jak niedrożność tętnic, zatory żylne i tętniaki, co może skutkować udarem mózgu, zawałem serca czy zatorowością płucną. Badanie dopplerowskie w porę wykryje niepokojące zmiany.

Doppler

Title:

Description:

Doppler

Badanie wydolności żył i tętnic

Badanie dopplerowskie, USG Dopplera jest  jednym z podstawowych  badań w diagnostyce chorób układu krążenia. Pozwala ocenić przepływ krwi w dużych tętnicach i żyłach, wykorzystując zmiany częstotliwości fal ultradźwiękowych odbitych od poruszających się krwinek. Analizując odbitą od nich falę ultradźwiękową, można określić kierunek i prędkość przepływu krwi.

Dzięki badaniu ultrasonograficznemu wykorzystującemu efekt Dopplera możliwe jest wykrycie nawet drobnych schorzeń tętnic i żył mogących w konsekwencji prowadzić do udaru mózgu, zawału serca lub zatorowości płucnej. Badanie to – w zależności od tego, do jakich naczyń się je zastosuje – może mieć na celu:

  • wykrywanie zwężeń miażdżycowych w tętnicach szyjnych, które zaopatrują mózg,
  • wykrywanie zwężeń i niedrożności w tętnicach kończyn dolnych,
  • badanie żył kończyn dolnych pod kątem zakrzepicy lub niewydolności zastawkowej,
  • diagnostykę innych naczyń obwodowych (tętnice nerkowe, trzewne).

Oferujemy USG Dopplera:

  • naczyń dogłowowych (szyja),
  • tętnic i żył kończyn górnych,
  • naczyń brzusznych (aorta, t. biodrowe),
  • tętnic i żył kończyn dolnych.


Mamy czas na zdrowie

Mamy czas na zdrowie

Obst Ambulans Union to miejsce, w którym kompleksowo zadbasz o swoje zdrowie. To tutaj możesz wybrać lekarza pierwszego kontaktu lub umówić się na wizytę do specjalisty. Nasz zespół zatroszczy się o to, aby poznać dokładne przyczyny Twojego złego samopoczucia i znaleźć skuteczne rozwiązania.