Klauzula informacyjna


Klauzula informacyjna dotycząca danych znajdujących się w formularzu kontaktowym

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych ujętych w formularzu kontaktowym jest ARTUR OBST NZOZ Obst Ambulans Union – Ratownictwo Medyczne z siedzibą w Parkowo
  nr 8A, 64-608 Wrocław (dalej ” NZOZ Obst Ambulans Union – Ratownictwo Medyczne”).
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu Pani/Pana ze NZOZ Obst Ambulans Union – Ratownictwo Medyczne oraz w celu archiwizacji udostępnionych danych na podstawie zgody wyrażonej przez Panią/Pana.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych, sprostowania swoich danych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa jak również podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów w związku z realizacją obowiązków Administratora. Administrator zobowiązuje się udostępnić listę podwykonawców, którym udostępnia dane osobowe.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Nieudostępnienie ich wyklucza możliwość kontaktu przez formularz kontaktowy na stronie internetowej https://obstambulans.pl/kontakt/
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza obowiązujące przepisy prawa. Dane kontaktowe Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody, chyba że przepis prawa stanowi inaczej.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Mamy czas na zdrowie

Mamy czas na zdrowie

Obst Ambulans Union to miejsce, w którym kompleksowo zadbasz o swoje zdrowie. To tutaj możesz wybrać lekarza pierwszego kontaktu lub umówić się na wizytę do specjalisty. Nasz zespół zatroszczy się o to, aby poznać dokładne przyczyny Twojego złego samopoczucia i znaleźć skuteczne rozwiązania.