TRANSPORT SANITARNY


O TRANSPORCIE


Z nami kroczysz bezpiecznie przez życie

NZOZ OAU dysponuje zespołami transportu medycznego typu:

1. Specjalistyczny - kierownikiem zespołu jest lekarz
2. Podstawowy - kierownikiem zespołu jest ratownik medyczny
3. SanitarnyWyposażenie zespołów jest zgodne z PN-EN 1789:2008 oraz wymogami stawianymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia


Polska Norma PN-EN 1789:2008 określa wymagania dla kategorii ambulansów drogowych wyznaczonych na podstawie wzrastającego poziomu leczenia, które może być wykonane. Są to następujące typy ambulansów drogowych:


Typ A: ambulans do transportu pacjentów - ambulans drogowy skonstruowany i wyposażony do transportu pacjentów, co do których nie przewiduje się, że zostaną pacjentami w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Istnieją dwa typy ambulansów do transportu pacjentów:

- typ A1): odpowiedni do transportu jednego pacjenta;
- typ A2): odpowiedni do transportu jednego pacjenta lub kilku pacjentów (na noszach i/lub w fotelu (-ach));


Typ B: ambulans ratunkowy - ambulans drogowy skonstruowany i wyposażony do transportu, podstawowego leczenia i monitorowania pacjentów;


Typ C: ruchoma jednostka intensywnej opieki ambulans ratunkowy - ambulans drogowy skonstruowany i wyposażony do transportu, zaawansowanego leczenia i monitorowania pacjentów.

AMBULANS
2