DOPPLER

Badanie dopplerowskie, USG Dopplera – jest  jednym z podstawowych  badań w diagnostyce chorób układu krążenia. Pozwala na ocenę przepływu krwi w dużych tętnicach i żyłach, wykorzystując zmiany częstotliwości fal ultradźwiękowych odbitych od poruszających się krwinek.

Analizując odbitą od nich falę ultradźwiękową można określić kierunek i prędkość przepływu krwi.

Dzięki badaniu ultrasonograficznemu wykorzystującemu efekt Dopplera możliwe jest wykrycie nawet drobnych schorzeń tętnic i żył, mogących w konsekwencji prowadzić do udaru mózgu, zawału serca lub zatorowości płucnej. Badanie to, w zależności od tego, do jakich naczyń się je zastosuje, może mieć na celu:

  • wykrywanie zwężeń miażdżycowych w tętnicach szyjnych, które zaopatrują mózg
  • wykrywanie zwężeń i niedrożności w tętnicach kończyn dolnych
  • badanie żył kończyn dolnych pod kątemzakrzepicy lub niewydolności zastawkowej
  • diagnostykę innych naczyń obwodowych (tętnice nerkowe, trzewne).

Oferujemy USG Dopplera:

  • Naczyń dogłowowych (szyja)
  • Tętnic i żył kończyn górnych
  • Naczyń brzusznych (aorta, t. biodrowe)
  • Tętnic i żył kończyn dolnych
oferta16

BADANIE USG DOPPLER

LEK. MED. MICHAŁ WIKTOR